Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
8A18014

Cyber Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Společná technologická iniciativa ECSEL

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Středoevropský technologický institut

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  MSMT-22723/2018-17/14

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cyber Security for Cross Domain Reliable Dependable Automated Systems

 • Anotace anglicky

  The high-level goal of SECREDAS is to develop and validate multi-domain architecting methodologies, reference architectures, components and suitable integration and verification approaches for automated systems in different domains, combining high security and privacy protection while preserving functional-safety and operational performance.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JC - Počítačový hardware a software

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  VUT jako součást konsorcia projektu SECREDAS se podílelo na úsilí podporujícího zavádění řešení v oblasti zabezpečení, bezpečnosti a ochrany osobních údajů v oblasti automobilismu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2018

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-MSM-8A-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 135 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 714 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 421 tis. Kč