Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
8F21004

Phage-based targeted neural stimulation in neurodegenerative diseases

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Makroregionální spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  MSMT-38143/2019

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Phage-based targeted neural stimulation in neurodegenerative diseases

 • Anotace anglicky

  Engineering and functionalization of NPhs constructs, Assessment of in vitro biocompatibility, BBB crossing and targeting efficacy of NPhs constructs, Selective in vitro neuronal activation by NPhs,

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30502 - Other medical science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FP - Ostatní lékařské obory

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 5. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-8F-R

 • Datum dodání záznamu

  17. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 571 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 571 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč