Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK01000096

Inovativní přístupy matematického modelování dopravy pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK01000096 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovative Approaches to Mathematical Traffic Modelling for Sustainable Development of Cities and Regions

 • Anotace anglicky

  The project aims at optimising static and dynamic transport models using a cloud environment and high performance computing. This will enable online dynamic transport modelling in real time (e.g. close/add a road segment, change its character and change local transport parameters). State-of-the-art algorithms will be adapted in order to refine and speed up (to order of seconds) contemporary transport models to be usable for strategic individual transport planning in intelligent transport systems (ITS). Big data including traffic counts, road cameras and mobile phone data will be used for the refinement. The result in the form of a functional software will be published in an open repository using an open licence.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20104 - Transport engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10508 - Physical geography

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BD - Teorie informace<br>DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 447 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 654 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 252 tis. Kč