Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
CK03000023

Digitální dvojče pro zvýšení spolehlivosti a životnosti betonových mostů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

 • Veřejná soutěž

  3.VS DOPRAVA 2020+ (STA02022CK030)

 • Hlavní účastníci

  SAFIBRA, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  CK03000023 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Digital twin for increased reliability and sustainability of concrete bridges

 • Anotace anglicky

  The project develops a software system for the assessment of reliability and sustainability of transport structures using the „Digital Twin“ concept. The Digital Twin enables to follow the overall structural behavior in real time on the basis of measured response at monitored locations. The Digital Twin approach allows for rapid assessment of the structural behavior and the prediction of the evolution of structural safety and reliability in the future. The project results will be used in the management and effective planning of the transport structure maintenance. The Digital Twin combines the technologies of three fields: advanced computational mechanics for nonlinear modeling of structures, artificial intelligence and deep learning and monitoring techniques using optical fiber sensors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BD - Teorie informace<br>JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JN - Stavebnictví

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-CK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  34 217 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  26 837 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 381 tis. Kč