Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Využití zobrazovacíh metod pro studium skrytých informací v knihách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Hlavní účastníci

  Národní knihovna České republiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  24/2018/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Use of imaging techniques for the study of hidden information in bookbinding

 • Anotace anglicky

  a) Verification and mapping of possibilities and safety of selected non-invasive imaging technologies to obtain information from the unreadable text, information hidden in bookbinding or in the used material. b) A comprehensive survey of selected library collection focused on paper trade marks, bookbinding manufacturing technology, occurrence of historical fragments of manuscripts recycled in books, removed or extinct texts, documented of hidden information, analysis of materials and colorants, physical condition and material damage. c) Method normalization, tuning and comparison of digital images of different imaging techniques. Linking the resulting multi-level images with digital copies of books. Processing and accessing data collected for scientific and historical research.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20502 - Paper and wood

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>BH - Optika, masery a lasery<br>JJ - Ostatní materiály

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Při realizaci projektu bylo příjemcem uplatněno 100 % všech plánovaných cílů a výsledků. Všechny tři směry výzkumu (zmapování, ověření a metodické zpracování možností bezpečného využití neinvazivních zobrazovacích technologií,průzkum knihovního fondu Slovanské knihovny zaměřený na papírenské a jiné výrobní značky, technologii výroby knižní vazby, výskyt historických zlomků rukopisů recyklovaných v knižní vazbě, odstraněné nebo zaniklé texty, analýzy materiálů, fyzického stavu a poškození materiálů a normalizace, ladění a komparace digitálních snímků rozdílných zobrazovacích technik. Úspěšně došlo k propojení výsledných víceúrovňových obrazů s dalšími metadaty pro propojení s digitálními knihovnami NK ČR) jsou aktuální nejen v ČR ale i mezinárodně a určitě přináleží do výzkumného portfolia NK ČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 148 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  20 148 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč