Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FV30413

Plně spektrální 3D zobrazovací systém malých zvířat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  TRIO

 • Veřejná soutěž

  TRIO 3 (SMPO201800001)

 • Hlavní účastníci

  ADVACAM s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2018FV30413

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Fully spectral 3D small animal imaging device

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to create advanced technology for in-vivo imaging. The project proposal is thus in accordance with the NPOV objective: Area 2: New diagnostic and therapeutic methods. Key objective 2.6: New hardware and software technologies and methods will be developed for the early diagnostics and treatment of cardiovascular, neurological, oncological and other diseases. Partial objective 2.6. 1: Electrical and magnetic mapping and stimulation. The device extends the possibilities of current preclinical research and opens the way for developing a clinical imaging device that can significantly increase the scanning speed and reduce the radiation burden for the patient. The success of the disease treatment depends on the timely and correct diagnosis and application of the appropriate therapeutic method. Due to the technologies used, the design of our project is in accordance with the key technology (KETs) 13: Micro- and nanoelectronics. Furthermore, our project fits into area of intelligent specialization, 7.1.4. Health care, advanced medicine 9. Drugs, biotechnology, medical devices and Life Sciences. The proposal exactly fits to required objectives. The device is suitable for theranostics, the early simultaneous diagnosis and treatment (Key objective 2.6) and it is based on new detector technology allowing Electrical mapping (Partial objective 2.6. 1). The main final goal of the project is the research and development of the prototype of the proposed device suitable for commercialization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  CZ

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MPO-FV-U

 • Datum dodání záznamu

  8. 12. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 814 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 399 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 416 tis. Kč