Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FV40141

Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  TRIO

 • Veřejná soutěž

  TRIO 4 (SMPO201900001)

 • Hlavní účastníci

  MikroChem LKT spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2019FV40141

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research into the conditions and forms of the application of products lignite as a sorbent of ammonia, and as stimulators of biological activities in vegetable cells

 • Anotace anglicky

  Goals of the project are to identify and specify the conditions for significantly higher exploitation of the lignite, compared to present state, when it is used almost exclusively as a low-grade fuel. The overall objectives are sub-divided into three separate sub-packages (work-packages, WPs): WP-I: To identify and specify physico-mechanical and/or chemical methods suitable for the treatment of lignite to the products exploiting effectively the physico-chemical and biochemical properties of the organic substances (in general, the biochemically active substances, BAS). Namely, the sorption (binding) ability of lignite towards gaseous ammonia will be examined, and also its bioactivity towards selected agriculturally relevant plants. The outputs from this WP will serve as a basis for WP-II and WP-III. The main output of WP-I: The pilot-plant unit utilizing the optimized technology for the lignite treatment (validated technology - Z). WP-II: Verification and implementation of the methods for the determination of the sorption capacity of the lignite-based sorbents towards ammonia. The sorbents will be prepared from lignite using the specified procedures. The experiments will be aimed to verify the possibility to reduce the concentrations of the free ammonia in the contaminated air, especially in spaces for animals stabling (chicken farms). The main output of WP-II: validated technology/pilot-plant (Z-type output) WP-III: Experimental verification of the applicability of lignite products together with fertilizers and biomass in the specified agricultural systems for the production of selected plants with the goal to improve their resistance against adverse environmental impacts and to increase the quality of products and economic profits (by decreasing the consumption of agrochemicals and increasing the yields), stimulating simultaneously also beneficial effects on the human health. The main output of WP-III: validated technology/pilot-plant (Z-type output)

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CE - Biochemie<br>CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství<br>EB - Genetika a molekulární biologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl stanovených cílů a výstupů projektu. Výsledkem řešení je technologický postup zpracování lignitu na lignitové produkty, sorpce amoniaku lignitovými sorbenty ze vzdušin v prostorách ustájení kuřat, aplikace lignitu do pěstebních substrátů k vybraným zemědělským plodinám.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  13. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MPO-FV-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  25 769 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 278 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 491 tis. Kč