Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FV40231

Inovativní platforma pro stanovení bioaktivních látek

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  TRIO

 • Veřejná soutěž

  TRIO 4 (SMPO201900001)

 • Hlavní účastníci

  ESSENCE LINE, s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2019FV40231

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Innovative platform for determination of bioactive compounds

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to acquire an innovative qualitative sensor for non-invasive lipid profile analysis, to design modern analytical and bioanalytical methods that can significantly shift the applicable area for the rapid determination of clinically relevant analytes. The non-invasive sensor technology design will use the following systems according to the nature of the matrix: a) Microfluidic systems, or Lab On Chip technology b) DNA chip technology c) Molecular sensors It is the development and application of completely unique and innovative non-invasive technologies for fast, inexpensive and user-friendly determination. Innovation: Innovative use of non-invasive matrices using modern technologies and RaD knowledge for smart (smart) determination against existing concepts

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20801 - Environmental biotechnology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CB - Analytická chemie, separace<br>EI - Biotechnologie a bionika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl stanovených cílů a výstupů projektu týkajících se přístroje pro snímání spotů bioaktivních látek na biočipové bázi, určeného pro neinvazivní analýzu lipidového profilu, na designu moderních analytických a bioanalytických metod, který může významně posunout aplikovatelnou oblast pro rychlé stanovení klinicky významných látek.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 4. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MPO-FV-U

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  29 960 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 112 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  10 026 tis. Kč