Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
FW04020036

Automatizace a digitalizace měření parametrů průletových hal a včelích úlů při ekotoxikologických testech agrochemikálií dle OECD 75

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  TREND

 • Veřejná soutěž

  TREND 4 (STA02021FW040)

 • Hlavní účastníci

  I2L RESEARCH EUROPE s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  FW04020036 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Automatisation and digitalisation of data collection in bee tunnel and bee hives within ecotoxicological tests of agrochemicals according to OECD 75

 • Anotace anglicky

  The project's main goal is to create pilot bee polytunnels for ecotoxicological tests of agrochemicals according to OECD 75, with maximum automation and digitization of reading of environmental parameters within tunnels and hives and of behavioural and mortality data on bees. This will subsequently significantly increase the testing capacity and quality of ecotoxicological data provided commercially to customers for the registration of plant protection products. The partial goal of the project is to create commercially suitable technologies for online monitoring in the beekeeping industry.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10614 - Behavioral sciences biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20705 - Remote sensing

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území<br>EG - Zoologie<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JQ - Strojní zařízení a nástroje

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-FW-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 837 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 743 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 095 tis. Kč