Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Slovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmům

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-06134S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Context problems as a key to the application and understanding of mathematical concepts

 • Anotace anglicky

  The project’s aims are to identify causes of lasting problems of Czech pupils when solving context (word) problems and ways to overcome them. Via linguistic, psychological and mathematical analyses of word problems in textbooks, international mathematical studies and existing research results, linguistic, psychological and structural parameters influencing word problems difficulty will be identified. Pupils of 4 age groups from the whole primary school will be studied. For each group, 4 mathematical tests with word problems will be made in which these parameters vary. Pupils will first be tested for mathematical and linguistic competences. Next, they will take part in two to four stages of mathematical testing. The research is of a mixed design: the data will be analysed qualitatively to identify phenomena describing pupils’ strategies and mistakes and then quantitatively to describe relationships between levels of linguistic and mathematical competences for pupils of different ages. Results will be used to inform subsequent research and teaching practice.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo identifikovat lingvistické, matematické a psychologické parametry tzv. slovních úloh ovlivňujících jejich obtížnost a prozkoumat vliv změn (některých) těchto parametrů. Celkově lze konstatovat, že cíle projektu byly splněny. Bylo přislíbeno i vyprodukováno značné množství publikací, bohužel jen malá část výstupů směřuje k mezinárodnímu publiku.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  11. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 4. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 529 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 529 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč