Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Německojazyčná knižnice Album nakladatele Ignáce Leopolda Kobera v českém literárním kontextu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-13778S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The German-language Edition of the Publisher Ignác Leopold Kober in the Czech Literary Context

 • Anotace anglicky

  This comparative project focuses on the German-language edition Album Bibliothek der Originalromane der beliebtesten deutschen Schriftsteller, published between 1846 and 1871 by influential Czech publisher I.L.Kober in the cities of Tábor, Prague, Vienna, and Leipzig.The composition of this edition and its reception have not yet been sufficiently discussed by Czech literary history.The primary literary-historical material to be studied are the works of popular German authors of the Album and the works of Czech authors included in a similar edition of the Prague publisher Kateřina Jeřábková entitled Bibliotéka českých původních románů historických a novověkých (1855–1860).The project includes: a) an outline of the reception of the most popular German authors of Kober´s edition in the Czech literary context;b) an analysis of the popular themes and genres of the edition and a comparative analysis of selected German and Czech authors and their works according to their genres (chiefly historical prose);c) a determination of the position of the editon within Czech literature.Results seeC2.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60206 - Specific literatures

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 432 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 402 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  30 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč