Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro koncepčně nové aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 23 (SGA0201900001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  19-01602S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Self-assembled structures of amphiphilic gradient copolymers for conceptually new applications

 • Anotace anglicky

  The curiosity-driven aim of the project is to gain knowledge about the internal structure, physico-chemical and biological behavior of gradient amphiphilic copolymers in aqueous solutions and to understand relations between these properties in critical comparison with the analogous block copolymers. The ultimate goal of this project is to use this knowledge to construct new paradigm next generation amphiphiles for micellar (especially anticancer) drug delivery systems. These findings will have general impact on the choice of future polymer architectures for such applications and should reply to the question „Should we use block or gradient amphiphilic copolymer for the micellar drug delivery purpose?“. Such critical comparison is currently painfully missing in literature because wider use of gradient copolymers may according to our preliminary experiments bring breakthrough into the abovementioned applications. The intended use as multidrug resistance inhibitors also represents a completely new approach.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt pokračoval ve většině podle původního plánu, kromě in vivo experimentů – tento odklon nebyl správně zdůvodněn ve finální zprávě. Počet a kvalita článků je velmi dobrá jenže u několika článků chybí zdůvodnění vícenásobné dedikace. Stejně, zdůvodněni využiti materiálních prostředků v posledním roce řešeni by mělo byt víc podrobné.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 5. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-U

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 300 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 207 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  93 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč