Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Foton-upkonverzní značky pro mikrofluidní jednomolekulové imunostanovení proteinových biomarkerů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202100005

 • Hlavní účastníci

  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  21-03156S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Photon-upconversion labeling for microfluidic single-molecule immunoassays of protein biomarkers

 • Anotace anglicky

  The project proposes a new development of single-molecule immunoassays using the luminescence of photon-upconversion nanoparticles. This type of luminescence is characterized by excitation in the infrared region and emission of short-wavelength radiation (mostly visible). The low background of this type of luminescence simplifies the imaging and counting of individual nanoparticles; when used as a luminescent label, the counting of the single analyte molecules is possible. The innovation is based on using microfluidic chips for automation. Microfluidics decreases analysis time, reagent consumption, detection limits, and facilitates the analysis of microscopic samples (single-cell analysis). The methodology will be verified by the detection of known protein biomarkers: (A) prostate-specific antigen in blood serum and plasma and (B) protein biomarker p53 at the level of individual cells. The project aims to improve disease diagnostics and monitoring the course of disease treatment and advances the toolbox of cell and molecular biology.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10406 - Analytical chemistry

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CB - Analytická chemie, separace

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  7 348 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 348 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč