Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202100005

 • Hlavní účastníci

  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  21-04420S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Protective coatings against dissolution/disintegration of upconverting lanthanide-based nanoparticles in biological media

 • Anotace anglicky

  Lanthanide-doped upconverting nanoparticles (UCNPs) capable of converting near-infrared (NIR) excitation (affording deeper penetration in biological tissue) into UV-vis emission enable a broad range of emerging bioapplications. Highly emissive core-shell and core-shell-shell UCNPs will be prepared with optimal Ln shell thickness preventing surface quenching. Important aspects to be investigated are rendering the UCNPs dispersible in biologically relevant media, preventing dissolution/disintegration, and providing functional groups for subsequent bioapplications. Encapsulation approaches will be designed to circumvent unwanted interactions and make UCNPs resistant to percolation by water. The particles will be protected by amphiphilic polymers with different thickness using layer-by-layer, “grafting-from” or “grafting-to” methods, and miniemulsion polymerization. The UCNPs will be checked for biosafety and fine-tuned primarily for non-invasive optical and magnetic resonance tracking and NIR-photodynamic therapy to allow simultaneous deep-body diagnostics and therapy of tumors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 449 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 449 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč