Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Experimentální a numerický odhad únosnosti zářezu v nosnících z konstrukčního dřeva v obecném místě pomocí LEFM

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202100005

 • Hlavní účastníci

  Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  21-29389S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Experimental and numerical assessment of the bearing capacity of notches in timber beams at arbitrary locations using LEFM

 • Anotace anglicky

  The project will deal with a prediction of the bearing capacity of a timber beam with respect to crack initiation and growth that occurs due to presence of notches. To reach this goal both numerical model is to be developed and the material strain energy release rates of a common structural softwood – Norway spruce - in main modes will be determined using small scale experiments. To verify the prediction power of the numerical model, two hundred experiments of artificially notched beams of real scale will be tested under arbitrary loads. The project will result in knowledge and method for assessment of timber beams with cracks under complex loading. The key research questions of the project are: (i) is it possible to use strain energy release rate obtained on small scale samples in real beams? (ii) how is the fracture phenomena in timber beams influence by orientation of tree rings? Findings of the project are important for both research dealing with theoretical models and following and more applied fields such as civil engineering since both have missing gaps in this knowledge.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 983 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 983 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč