Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických dat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  SGA0202200004

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  22-05413S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Riverine cultural landscape of the Jizera from the Mesolithic to the Early Middle Ages in the light of archaeological sources and hydrological data

 • Anotace anglicky

  The project aims at interdisciplinary research of the Jizera River, focusing on archaeological sources and hydrological data. Based on a large-scale assessment of archaeological structures surrounding the Jizera, the local riverine cultural landscape shall be defined. Thus, the relationship of past societies to this important watercourse would be determined because the only comprehensive evaluation of entire watercourses has provided the most relevant data for such research at the European level. Such a comprehensive understanding must rely on a wide range of interdisciplinary methodological approaches such as bathymetric measurement and modelling, underwater archaeology, geophysical prospecting, historical reconstruction of riverbeds, or various dating methods, especially dendrochronology. Based on these approaches, revision research of archival sources and historical maps, we can deepen our knowledge of the past cultural transformations and the dynamics of the relationship between man and the river. The research shall be limited in time, from the Mesolithic to the Early Middle Ages

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 6. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 693 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 693 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč