Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2018100

Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-1500/2019

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  METROFOOD-CZ is a new and unique research infrastructure in the field of food and nutrition. Its main objective is to operate and promote new interdisciplinary research from primary agricultural production, food processing and technology to quality, authenticity, safety and traceability of food, raw materials, food products and supplements. METROFOOD-CZ enables not only the use of top instrumentation for agricultural products and food analysis, the possibility of experiments on experimental fields and stables, the development of new food products and the verification of innovative technologies, but also provides experts in the agro-food sector and corresponding metrology.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30308 - Nutrition, Dietetics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EI - Biotechnologie a bionika<br>FP - Ostatní lékařské obory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Velká výzkumná infrastruktura poskytovala služby vědecké komunitě z ČR i zahraničí v souladu s cíli projektu a zajišťovala účast České republiky v nadnárodních strukturách. Jak výkonem svých služeb na domácí půdě, tak svým mezinárodním přesahem projekt zcela naplnil své poslání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LM-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  37 548 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  37 548 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč