Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LM2018129

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VL - Schváleno vládou

 • Číslo smlouvy

  MSMT-33353/2019-28

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Infrastructure for Biological and Medical Imaging Czech-BioImaging

 • Anotace anglicky

  The aim of Czech-BioImaging is to further develop a harmonized national network that coordinates the development of biomedical imaging, raises awareness of progressive imaging methods among the scientific, medical and application community, sets up standardized open access to imaging equipment and develops educational programs and courses in this field. As a result, there is a significant qualitative stimulation of research activities in biomedicine and facilitating the acquisition of technologically advanced knowledge through the whole spectrum of biomedical workplaces in the Czech Republic - also due to the synergistic positive effect due to new valuable cooperation between domestic and foreign workplaces.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  10601 - Cell biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30402 - Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EA - Morfologické obory a cytologie<br>EI - Biotechnologie a bionika<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Velká výzkumná infrastruktura poskytovala služby vědecké komunitě z ČR i zahraničí v souladu s cíli projektu a zajišťovala účast České republiky v nadnárodních strukturách. Jak výkonem svých služeb na domácí půdě, tak svým mezinárodním přesahem projekt zcela naplnil své poslání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  20. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LM-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  260 992 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  260 992 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč