Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTC18067

Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 13 (SMSM2018LTC01)

 • Hlavní účastníci

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MSMT-16506/2018-39

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Citizen Science to promote creativity, scientific literacy, and innovation throughout Europe (CS-EU)

 • Anotace anglicky

  The main objectives of the projects are: 1. Map the current environment and trends of citizen science (CS) in the Czech Republic. 2. Strengthen the role of CS in civil society and find optimal tools for CS projects. 3. Share the development of tools for standardization and optimization of CS data in information and other systems. 4 Evaluate approaches used within both internal and external communication of CS projects in the field of research and education. 5 Promote and disseminate the results and outputs of the project, publish professional and popularizing articles, manage the web pages of CS, initiate and realize creative meetings with CS actors.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projektu “Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v České republice” byl úspěšně ukončen. V průběhu jeho řešení vzniklo několik zajímavých odborných publikací – článků a knih. Z praktického hlediska zůstává v provozu doména www.citizenscience.cz, která se stala místem shromažďování informací o projektech občanské vědy v České republice.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MSM-LT-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  15. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 805 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 805 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč