Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LTC19035

Galektiny jako biomarkery kolorektální rakoviny

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INTER-EXCELLENCE

 • Veřejná soutěž

  INTER-EXCELLENCE 22 (SMSM2019LTC01)

 • Hlavní účastníci

  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  LTC19035

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Galectins as biomarkers of colorectal cancer

 • Anotace anglicky

  This project is focused on the evolution of chemoenzymatic synthesis of complex oligosaccharide ligands employing microbial glycosidases aiming at the design of new type of biosensor based on highly selective and specific interaction between human galectins and prepared oligosaccharides. The pilot biosensor will be utilized in concentration assays of selected ligands (Gal-1, -3 a -4) in blood serum of tested humans in the non-invasive screening of colorectal cancer (CRC). A number of functionalized oligosaccharide ligands (di- to tetrasaccha-rides) with high affinity and selectivity towards individual galectins will be prepared by robust chemoenzymatic synthesis on a semipreparatory scale. In the scope of this project, microbial glycosidases suitable for enzymatic synthesis of the target oligosaccharides (β-galactosidase and wild-type and mutant β-N-acetylhexosaminidases) as well as human galectin-4 necessary as a standard in affinity assays will be heterologously expressed. Affinity and selectivity of the prepared ligands will be determined employing immunochemical assays (ELISA); the optimized ligand structures will be used for the development of an ELISA method for quantification of the selected galectins in human blood serum. Last but not least, pilot SPR-based biosensors will be designed and the possibility of their application in non-invasive CRC screening will be tested.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10608 - Biochemistry and molecular biology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30204 - Oncology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30205 - Hematology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CE - Biochemie<br>EB - Genetika a molekulární biologie<br>FD - Onkologie a hematologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byla provedena mutageneze fungální β-N-acetylhexosaminidasy za účelem zvýšení její selektivity. Pomocí přirozených a mutantních glykosidas byly připraveny tetrasacharidové ligandy galektinu-4. Galektin-4 a jeho samostatné vazebné podjednotky byly exprimovány v E. coli a purifikovány do homogenity. Připravené tetrasacharidy a další oligosacharidy byly testovány jako ligandy Gal-4 metodou ELISA.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2019

 • Ukončení řešení

  29. 9. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  24. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-LT-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 421 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 421 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč