Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kardiovaskulární účinky flavonoidních metabolitů a vliv metabolických rizikových faktorů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026

 • Veřejná soutěž

  SMZ0202100001

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NU21-02-00135

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cardiovascular effects of flavonoid metabolites and the impact of metabolic risk factors

 • Anotace anglicky

  Higher intake of flavonoids is associated with decreased mortality from cardiovascular diseases (CD). The bioavailability of parent flavonoids is, however, low and hence rather some of their metabolites seem to be responsible for these effects. Based on our previous outcomes and results of other research groups, we speculate that small phenolic compounds formed by human intestinal microbiota might be these active metabolites. Moreover, consumption of flavonoids in the Czech Republic is one of the lowest in Europe and the incidence of CD is still higher than in Western Europe. On the other hand, patients with metabolic risk factors for CD are less responsive to standard antiplatelet drugs and have abnormal intestinal microflora. The aims of this project are to a) prepare conjugates (sulphates and glucuronides) of these small phenolics, b) test their antiplatelet and vasorelaxant effect, c) determine the concentration of these metabolites in healthy persons, patients with metabolic risk factors for CD and geriatric patients with CD, and d) assess the response of their blood samples to the flavonoid metabolite 4-methylcatechol, which is 10x times more potent antiplatelet agent than acetylsalicylic acid. For successful solution, the collaboration between biochemists, pharmacologists, analytical chemists and physicians is necessary. For this reason, the research team is formed by 3 different institutions: the Charles University, the Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences and the University Hospital in Hradec Králové.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30308 - Nutrition, Dietetics

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FP - Ostatní lékařské obory

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Datum dodání záznamu

  21. 11. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 954 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 647 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  385 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč