Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgii

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026

 • Veřejná soutěž

  SMZ0202100001

 • Hlavní účastníci

  Fakultní nemocnice v Motole

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  NU21-08-00280

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Tumor activatable nanoprobes for highly precise fluorescence-guided surgery

 • Anotace anglicky

  The main goal of this applied research project is to verify the applicability of new fluorescent nanoprobes activatable in the tumor for fluorescence-guided endoscopic surgery of head and neck tumors and breast tumors.. Innovative polymeric nanocarriers are actively targeted to the tumor vasculature or tumor cells, where activation of the fluorescence signal occurs by the release of dye from polymer with quenching properties. The novel activatable diagnostic tool should significantly visualize to oncologic surgeons the tumors margins and thus enable the accurate removal of the tumor. To further increase tumor targeting, oligopeptides towards the EGF, Her2, aVb3 and aVß6 integrin receptors localized mainly on margin of tumors will be bound to the polymer carrier. Near infra-red fluorescent probes will be used in preclinical evaluation to obtain the deep tissue penetration of optical signal for resection of head and neck tumors, breast tumors or colorectal malignancies. The potential of the proposed approach will be preclinically evaluated on human tumor models in vivo in mice. In cooperation with a foreign partner, gold nanoparticles coated with a hydrophilic polymer, which are suitable for guided surgery in the shortwave infrared region, will also be studied. In addition, these polymer-coated nanoparticles will allow photodynamic therapy of the remaining tumor cells after resection of the tumor by guided surgery, which will further increase the potential of these probes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  30206 - Otorhinolaryngology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10404 - Polymer science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CD - Makromolekulární chemie<br>FF - ORL, oftalmologie, stomatologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZ0-NU-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 183 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  16 183 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč