Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Terapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového inženýrství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zdravotnictví

 • Program

  Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2023

 • Veřejná soutěž

  Zdravotnický AV 3 (SMZ0201701)

 • Hlavní účastníci

  Fakultní nemocnice Bulovka

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  17-29084A

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Lymphoedema therapy by microsurgery and tissue engineering

 • Anotace anglicky

  Lymphedema complicating breast cancer treatment remains a challenging problem. When lymphedema is suspected or present, conservative treatment called complex decongestive therapy is usually considered as the initial treatment. In addition, various surgical procedures have been attempted to treat lymphedema of the extremities, including radical resection of excess soft tissue in patients with severe lymphedema or liposuction. Currently, the most popular surgical treatments use microsurgical tissue transfer technique. Microvascular Lymph Node Transfer (VLNT) is used in a treatment of upper limb lymphedema by transplanting composite soft tissue flap, including inguinal lymph nodes, to the axilla and/or the elbow region of the lymphedematous limb. In our study we would like to concentrate on effects of microsurgery combined with VEGF-C and autologous stem cells for treatment of lymphedema. Our hypothesis would be tested on a small animal model with the use of state of the art imaging facilities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  FJ - Chirurgie včetně transplantologie

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  30212 - Surgery<br>30213 - Transplantation

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  1. Projekt potvrdil příznivý efekt kombinace přenosu lymfatických uzlin s VEGF-C v lymfatické regeneraci. 2. Získané výsledky adekvátně podporují proklamovaný cíl projektu. 3. Projekt umožnil využití moderních zobrazovacích metod (vysokofrekvenční ultrazvuk, fotoakustické zobrazování, měření bioluminiscence) pro monitoraci mikrochirurgických laloků a lymfatické regenerace. 4. Publikační výstupy odpovídají plánovaným výstupům. Jedním z výstupů projektu bylo vytvoření zobrazovacího protokolu pro pooperační monitoring laloků. 5. Zásadní nedostatky jsem při čtení závěrečné zprávy neodhalil.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2017

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  19. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-MZ0-NV-U

 • Datum dodání záznamu

  25. 10. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 930 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 887 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  43 tis. Kč