Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

SYSTÉM - Návrh systému rychloupínání nákladu a pancéřování vrtulníku Mi-171Š

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo obrany

 • Program

  Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vojenský technický ústav, s.p. / odštěpný závod VTÚL a PVO

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  1401 4 3380

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  SYSTEM - Proposal system of high speed clamping cargos and armouring of Mi-171Sh helicopter.

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to proposal modernization of current attaching system of Mi-171Sh helicopter floor and substitution of it with the net of standardized rails with the same dimensions as in western transport NATO states helicopters. Proposal system of high speed clamping cargos and proposal armouring of Mi-171Sh helicopter.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JQ - Strojní zařízení a nástroje

 • CEP - vedlejší obor

  KA - Vojenství

 • CEP - další vedlejší obor

  JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20302 - Applied mechanics<br>20304 - Aerospace engineering<br>20705 - Remote sensing<br>20706 - Marine engineering, sea vessels<br>20707 - Ocean engineering<br>21100 - Other engineering and technologies

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt SYSTÉM uspěl s vynikajícími výsledky, což prokázaly výstupy vojskových zkoušek. Vyřešením projektu je komplexně vyřešen způsob úpravy ruských vrtulníků Mi-171Š tak, aby na jejich palubách byla možná přeprava nákladu na paletách "Type II HCU-12/E" podle specifikace dle MIL-DTL-27443F. Tím je dosaženo v této oblasti kompatibility s obdobnou leteckou technikou, užívanou v armádách NATO.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 6. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-MO0-OF-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 4. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 980 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 980 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč