Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QG60130

Minoritní plodiny pro specifické využití v potravinářství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství 1 (SMZE2005MZE01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  39667/2005-13020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Minor crops for specific food utilization

 • Anotace anglicky

  The aim of submitted project is enlargement of diversity of cultivated crops in CR and recommendation to their suitable utilization. The subject of project will be minor species defined by EPC/GR (hulled wheats, hulless oats and barley, proso millet andtartary buckwheat), legumes (peas, cowpeas, chickpeas) and oil bearing crop (safflower). Individual genera will be investigated according to degree of completion on the participant's workplace. The new genotypes of all species will be evaluated for important agronomical and morphological characteristics. The growing system of crops not grown yet in CR (cowpeas, chickpeas) will be recommended. The main attention for crops with developed growing system will be paid to search of their specific traits utilizable in products attractive for consumers an accompanied effect to health. For some species, technology of base processing and dietary products, recipes will be proposed.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • CEP - další vedlejší obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Průběh řešení byl v souladu s metodikou. Aktuální úpravy metodik byly rozšiřujícího a prohlubujícího charakteru.Výsledky projektu přinesly řadu nových poznatků k uplatnění alternativních plodin v českém potravinářství.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2006

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  23. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-MZE-QG-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2010

Finance

 • Celkové uznané náklady

  8 415 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 081 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  334 tis. Kč