Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS02030031

Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 2 (STA02019SS020)

 • Hlavní účastníci

  Český hydrometeorologický ústav

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS02030031 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to develop methods of air quality control, identification of air pollution sources and their share in concentrations of pollutants, focusing on the main existing problems of air quality and difficult quantification of different types of pollution. Consequently, model tools need to be developed to identify the dispersion of air pollution, both with regard to current concentrations and with a focus on future technological developments. Part of the research is also the development of laboratory methods for air quality assessment, both methods of manual, isotopic analysis of elements in samples of aerosol particles and methods of elementary analysis of aerosol particles. With regard to the impact on the health of the population, the impact of ultrafine particles will be evaluated, also with regard to external influences such as meteorological conditions. The deployment of air pollution stations will also be evaluated, resulting in a proposal for the renewal of the national air pollution monitoring network. The project also includes estimation of the fraction of fog and icing in the overall atmospheric deposition. An interesting outcome of the project will also be maps of phytotoxic doses of ozone for various plants. The project is intertwined with an assessment of the impact of transport, both on the health of the population and on the amount of pollutants and greenhouse gas emissions. An unforgettable task of this project is the development of methodologies and emission factors used in the preparation of emission balances in relation to the international requirements of the EU and the UN Conventions. The research of methodologies in the field of greenhouse gases also includes the analysis of biomass potentials. Last but not least, data standards for information on sources, emissions and air pollution will be developed, which will be an essential element of the subsequently developed comprehensive information system on air quality.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10509 - Meteorology and atmospheric sciences

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30304 - Public and environmental health

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DG - Vědy o atmosféře, meteorologie<br>DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>DN - Vliv životního prostředí na zdraví<br>FM - Hygiena

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2026

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  256 260 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  224 695 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  27 516 tis. Kč