Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA01030859

Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Hlavní účastníci

  CROSS Zlín, a.s.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20110224

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of new type of fiber-optic based sensor for high speed weigh in motion (WIM) for roads and highways application.

 • Anotace anglicky

  The goal of this project is to develop new type of fiber-optic based sensor for high speed weigh in motion (WIM) on roads and highways. The sensor outputs should be much more accurate and better quality in comparison to other sensors used in current systems because of other type of measurement method. The sensor should provide better results for passing vehicles, especially for trucks and lorries and will be able to detect vehicle parameters which are very difficult to recognize with present systems. Inaddition, systems equipped with such sensor should be certification-ready and should become an official measuring tool by course of law no 505/1990. Part of the development is also to prepare all necessaries for sensor industrialization.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - další vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo schválení poskytovatele.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 6. 2013

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-TA0-TA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  17. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  31 557 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  25 099 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 458 tis. Kč