Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04011329

Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  CRYTUR, spol. s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP2

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Advanced techniques of X-ray radiography for life sciences and industry

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to introduce new, state-of-the-art products based on unique technologies to the global market. These products will be created on the basis of collaboration between companies and research institutes through interconnecting project partners’ know-how and technologies. The project is based on utilizing the progressive technologies of hybrid semiconductor pixel detectors of the Medipix family (in particular in combination with the so-called edgeless sensor technology) and systems based on state-of-the-art scintillation detectors. Within the scope of the project, one of the aims is to improve the end-use properties of materials which show potential for utilization in several fields of science and industry. Another aim is to develop specific optimized solutions for particular applications, both in terms of separate imaging cameras as well as entire imaging systems. These imaging systems will be tested by a specific potential end user from the medical field – at the 1st and 3rd Faculty of Medicine at Charles University in Prague.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • CEP - vedlejší obor

  BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10304 - Nuclear physics<br>10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Z doložené dokumentace vyplývá splnění zadání s výsledky na vynikající úrovní, mnohdy s parametry nad současnou světovou úroveň. Realizace projektu vyžadovala řešení řady technicky náročných otázek a představuje špičkovou výzkumnou a vývojovou činnost. Výsledky podpořily konkurenceschopnost zapojených účastníků a rozšířily rozsah výstupů zapojených výzkumných pracovišť.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/16:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  35 297 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  22 202 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  13 095 tis. Kč