Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04021007

Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04021007

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Active and compatible sensor elements for sufficient enhancement of sensitivity of standard Raman photometers for environment analysis.

 • Anotace anglicky

  The aims of the project are the development, optimization and manufacturing of sensor elements able to increase the sensitivity of standard raman (possibly fluorometric) photometers. Mean photometers belong to common analytical equipment, and are often used for quantitative and qualitative identification of chemical compounds. The proposed in project components will be compatible with standard laboratory equipment, and significant enhancement of the sensitivity of raman photometers will be achieved through adding optical sensor elements. The basic principles of these elements is the plasmon resonance, which occurs at the nano-structured surface of some metals (specially adapted optical grating). Main advantage is that the prepared sensor elements will be inexpensive and applicable for identification of chemical compounds in trace quantities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - další vedlejší obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>10406 - Analytical chemistry<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání a byl řešen na vysoké odborné úrovni.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/15:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  20 879 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 527 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 352 tis. Kč