Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  AŽD Praha s.r.o.

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201402014

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Railway Traffic Safety improvement on Regional Lines Making Use of Satellite Systems

 • Anotace anglicky

  c1 ? Research, development, design, implementation and operational demonstration of a new fail-safe signalling system for regional lines by way of step innovation of the Radio block system for regional lines, achieving a required safety integrity level and ensuring an interface to suitable dispatcher, information, security and monitoring systems. c2 ? Analysis and proposal of changes in the railway legislation and in technical standardization for regional lines and associated technical systems.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

  JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

 • CEP - další vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20104 - Transport engineering<br>20202 - Communication engineering and systems<br>20203 - Telecommunications

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2016

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  29. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP17-TA0-TB-U/07:1

 • Datum dodání záznamu

  6. 10. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 197 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 197 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč