Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Koncept inteligentních měst v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  201402011

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart cities concept in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The methodology defines the requirements and indicators for all the three levels of smart cities concept in several technical domains. The political level is to pick up exemplary European cities activities that can make the city and its investments moreefficient and multi purpose (e.g. energy conception if the city of Vienna with citizens participation or dedicated public space for testing smart systems). The social level brings the tools for better communication to citizens and their active involvement into the city development. The indicators for crowdsourcing and crowdfunding tools are to be worked out for both mobile and web forms as well as model programmes of investments into public space. Also the new phenomena "sharing economy" indicators areto be worked out regarding the potential of the city support. The technology level is to contain business models of smart technologies including technical requirements for public procurement, identification of potential European co-funding schemes, definitions of required expertise for project management and relevant purchase cost. All the known smart systems in the world are to be tackled as smart on street parking, smart waste management, smart public lights, smart monitoring of water, energy and gasconsumption, intelligent transport systems and smart diagnostics of vehicles, smart buildings, smart social inclusion and social care, engineering buildings monitoring, smart monitoring of pollution and electric and telecommunication electromagnetic radiation, fire detection systems, environment conditions monitoring, smart grids, and others.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AP - Městské, oblastní a dopravní plánování

 • CEP - vedlejší obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - další vedlejší obor

  AH - Ekonomie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance<br>50702 - Urban studies (planning and development)<br>50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Komise konstatovala, že výsledků projektu bylo dosaženo. Nicméně, požaduje předání výsledků do RIV, a to bezodkladně. Poté bude projekt administrativně uzavřen a bude přistoupeno k protokolárnímu předání výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  15. 7. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-TA0-TB-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  18. 9. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  825 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  825 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč