Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH01020276

Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 1 (STA02015TH)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2015TH01020276

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Flexible 2D & 3D polymer photonics structures

 • Anotace anglicky

  The aim of the proposal is the development of polymer 2D and 3D optical waveguides and 1x2 Y splitters enable the transmission of signals between the optoelectronic modules. The structures will be implemented on substrates PCB FR4 and elastic or flexible polymeric substrates for wavelengths 650, 850, 1310 and 1550 nm. On the FR4 substrates are commonly realized and electrical circuits and the creation of channel optical waveguides allows the realization of optoelectronic circuits directly on same substrates. Waveguides on flexible substrates allow optical signal transmission for connecting optoelectronic modules, such as modules rack-to-rack, board-to-board, multi-chip modules and on-board.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Předložený projekt splnil veškeré plánované cíle a řešitelé dokázali realizovat tři prototypy během relativně krátké doby, a to navzdory změně dalšího účastníka. Deklarované výsledky dosahují velmi dobrých technických parametrů a dávají tak předpoklad k dalšímu rozvoji či komerčnímu využití. Projekt uspěl podle zadání, byly dosaženy všechny deklarované výsledky.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2015

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-TA0-TH-U/13:1

 • Datum dodání záznamu

  5. 9. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 212 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 126 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  6 086 tis. Kč