Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH04020118

Optické planární kanálkové polymerní vlnovody pro vysokokapacitní a vysokorychlostní přenos dat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH04020118 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Optical planar channel polymer waveguides for high-capacity and high-speed data transmission

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is the development of prototype Measuring and testing workplace (Prototype, achievement 12/2020). The aim for this prototype is to develop a device for measuring optical properties of optical waveguides for a wide range of wavelengths (650-1610 nm) and for testing electrical parameters and achieved transmission rates. The next goal is developed the prototype Polymer planar optical waveguides for wavelengths 850 and 1310 nm with up to 12 channels, which allow for connection up to a distance of 40 cm (reaching 6/2021). Based on the experience gained during the deployment tests carried out for the realization of PRO2, the result of the verified technology will be achieved: Technology of production of optical polymeric waveguides (achieved 12/2021).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20203 - Telecommunications

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 693 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  8 216 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 477 tis. Kč