Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH04020195

Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 4 (STA02018TH040)

 • Hlavní účastníci

  IQS Group s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TH04020195 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Micro and nanostructured waveguides for controlled distribution of light

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop a new proven manufacturiing technology for the production of micro and nano structured waveguides for luminaires. This new technology will enable to produce samples of optics for interier waveguide luminaires with narrow symetrical light extraction characteristics and luminaires with narrow assymetric light extraction characteristics. The samples will consists of a LED light source, the light will be directed to the optical waveguides that will bring the light into the illuminated position. DOPSAT

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JJ - Ostatní materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TH-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  17 958 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  10 308 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 650 tis. Kč