Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TIRAMZV811

Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  EEIP, a.s.

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2018027

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of the use of financial instruments in foreign development cooperation (ODA) and comparison of institutional settings in selected countries

 • Anotace anglicky

  The aim of the study is to gain an overview of the use of bankable forms of financing - financial instruments and the functioning of financial and development institutions in these selected countries: the Netherlands, Sweden, Austria and Finland. In analyzing, we welcome the comparison of individual systems and the identification of "best practices" for setting up the system in the Czech Republic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 7. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 7. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  U - Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TI-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  28. 1. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  390 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  390 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč