Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TK02030001

Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

 • Veřejná soutěž

  THETA 2 (STA02018TK020)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TK02030001 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research and development of advanced flow energy storage technologies

 • Anotace anglicky

  The goal of the submitted project is research and development of technologies for the storage of electricity. The technologies being developed are the electrochemical storage technologies using high-capacity cathodes using air oxygen. Two groups of systems will be studied: Metal-Air and Organic-Air, both of which can be used as a low cost stationary or mobile storage of electricity. The other significant target will be development of the so-called high-power stacks for flow batteries that enables their use in applications with more than 10 MW of power. Finally optimized power electronics will be developed not only for the efficient operation of the developed technologies, but also for their hybridization with other types of energy storage (Li-ion batteries or hydrogen fuel cells).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  CG - Elektrochemie<br>JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie<br>JT - Pohon, motory a paliva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TK-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  44 822 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  39 776 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 907 tis. Kč