Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000181

Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000181 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A multidisciplinary analysis of planetary defense from asteroids as the key national policy ensuring further flourishing and prosperity of humankind both on Earth and in Space

 • Anotace anglicky

  The objective is to create a position of the Czech Republic in the planetary defense policy against asteroids through multidisciplinary research during and by the end of its progress. We plan to keep the policy sustainable by initiating an interest of businesses in asteroid mining that will be supported by the public sector as a national interest with the vision of the cosmopolitan humankind future and by the recommendations on how to alter the international law regime in the outer space. We will render national interests as non-conflicting toward other states and as a path to global cosmopolitan order. This can be achieved by forming of the new international cooperative security regime and by the new regime for the asteroid commercial exploitation without violating international law.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10308 - Astronomy (including astrophysics,space science)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20304 - Aerospace engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika<br>JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla<br>JV - Kosmické technologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  16 963 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 265 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 700 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč