Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000217

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  ECO trend Research centre s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000217 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Municipalities in the circle of the Circular Economy

 • Anotace anglicky

  Main goal of the project is to define and verify steps that lead the municipalities towards the transition to Circular Economy (CE) namely in various groups by population and other specific aspects. Project will result in methodology and interactive web application for representatives of municipalities and cities that will help to solve concrete and usual problems in circular economy principal - in the field of purchasing products and services, waste management, transport, maintenance of greenery and integration of needs into procurement procedures. The part of this application will be accessible by public supporting the principals of CE. Application will be fully accessible after the end of the project and operated by the application guarantor.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>DI - Znečištění a kontrola vzduchu<br>DJ - Znečištění a kontrola vody<br>DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů<br>DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola<br>DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace<br>DO - Ochrana krajinných území

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TL-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 359 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 721 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  244 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  394 tis. Kč