Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000335

Využití epidemiologických dat výzkumné společenskovědní studie zdravého životního stylu (HBSC) pro aplikační sféru

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000335 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Utilization of epidemiological data drawn from social science HBSC research study on healthy lifestyle by entities in the area of application

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop a web application for the analysis, effective sharing, use and visualization of HBSC epidemiological data for the health policy making and strategy development. The partial aims are 1) to develop an optimal way of analyzing large volumes of epidemiological data from the HBSC study for the needs of decision-makers; 2) to design an effective way to share, use, and visualize data to find new insights into policy-making in health and lifestyle. Other aim of the project is to develop an interactive map of the healthy lifestyle of Czech children, which will be stratified by the regions. Part of the project is to create a storytelling video, which will make it easy to use the web application. Within the project, 6 reviewed articles will be written.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30304 - Public and environmental health

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AO - Sociologie, demografie<br>DN - Vliv životního prostředí na zdraví<br>FM - Hygiena

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání. Bylo dosaženo plánovaných cílů projektu a byly též dosaženy všechny deklarované výsledky a výstupy plánované v projektu dle Smlouvy a dodatků. Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými výsledky vhodnými k realizaci, výsledky ovšem nelze považovat za mimořádné nebo zvláště originální či inovativní. Výsledky mají částečně nadnárodní význam, protože přispívají k dlouhodobému mezinárodnímu výzkumu realizovanému v rámci studie zdravého životního stylu (HBSC). Výsledky, které měly v projektu největší váhu, tj. Vývoj a testování webové aplikace zobrazující evidence-based data HBSC studie a Vývoj a testování interaktivní mapy zdravého životního stylu českých dětí stratifikované na kraje pravděpodobně nebudou mít ani nadnárodní uplatnění ani vysoký společenský přínos na národní úrovni.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2018

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  5 498 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 949 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  551 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč