Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000462

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000462 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Strategical tools to support decision-making processes of municipalities in the field of sustainable mobility

 • Anotace anglicky

  The main goal of the project is to support municipalities with strategical planning of sustainable mobility with an emphasis on usage of modern technologies and innovative measures, integrated decision-making (including interdisciplinary and inter-sectoral approach) and on (ex-ante) evaluation of their impacts. The purpose of the project is to improve and increase effectiveness of public policies thanks to better strategical transport planning. The main outputs of the project will be a certified methodology on measures selection and evaluation which will be complemented by a web-based tool (by June 2021), a book which will introduce the concept and approaches to evaluation of measures of sustainable mobility (by June 2021), and continuous communication with future users of the outputs.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50201 - Economic Theory

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AH - Ekonomie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>GA - Zemědělská ekonomie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen na velmi dobré odborné úrovni, odchylky od návrhu jsou způsobeny spíše organizačními problémy, nemají však dopad na odbornou úroveň výstupů. Cílů projektu bylo dosaženo. Lze konstatovat, že projekt uspěl dle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 677 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 203 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  474 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč