Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000060

Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio - ekonomického rozvoje společnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000060 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Availability of drinking water for the inhabitants of small municipalities as an indicator of the socio - economic development of the company

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is, in line with sectoral strategies and concepts, to develop a methodology for the adaptation of small municipalities in terms of the availability of drinking water for the inhabitants as an indicator of the socio - economic development of the company. The aim of the solution is to make use of existing knowledge (in the Czech Republic and abroad) in economics, spatial planning, landscaping, water engineering and potting or demography, and to cover the area on the border between social, natural and natural sciences and ecosystems through the multidisciplinary approach of economists, hydrologists, geographers, technical sciences when assessing the socio-economic aspects of connection to central feeder sources.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50402 - Demography

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10503 - Water resources

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>DA - Hydrologie a limnologie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2021

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 808 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 347 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  368 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 074 tis. Kč