Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000226

Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000226 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Evaluation of Safe Practice Teaching Practices in Schools

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to analyze the current state of practical teaching of chemistry, ie experimental activities of pupils and their teachers, in schools, focusing both on valid legislation and on the actual observance of labor safety requirements in school chemical laboratories.At the same time, a detailed assessment of the working procedures used will be carried out, which will be physically reproduced and documented and subsequently adapted to meet the requirements of the new ČSN 01 8003,while maintaining its educational purpose. The output of the project will be an on-line database of validated manuals for model chemical experiments including demonstration videos, exemplary operating guidelines for school chemical laboratories, and guides for the selection of protective equipment.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30305 - Occupational health

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AM - Pedagogika a školství<br>AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 749 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 400 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  790 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  560 tis. Kč