Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000431

Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Fakulta sociálních studií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000431 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cooperation on Climate Change Adaptations Within Crucial Areas of Forestry and Agriculture in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create a professional basis (maps, certified methodology) for changes in the practice and legislation of forest and agricultural management and to communicate these necessary changes. The aim of the project is to discuss and contribute to setting up a "social inquiry" for forestry and agriculture with regard to ecosystem services. The involvement of forest managers, farmers, landowners and other forest and agricultural authorities will allow their discussion with the professional public and government authorities. Social research in agriculture and forestry identifies key climate change adaptation measures that will be developed in the fields of biology, landscape ecology, public communications, policy, legislative proposals and proposals for management.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40102 - Forestry

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AO - Sociologie, demografie<br>GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GK - Lesnictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl podle zadání. Řešení tohoto projektu přispělo k cíli programu novými a originálními výsledky, které jsou již aplikačními garanty aktivně využívány.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 260 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 008 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  730 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  522 tis. Kč