Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000382

Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Národní ústav duševního zdraví

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000382 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Effectiveness of the system of addictology services in the Czech Republic in context of the COVID-19 pandemic

 • Anotace anglicky

  Aim of the project is to analyse current system of addictology services in the Czech Republic in connection with the COVID-19 pandemic. The project focuses on measuring the effectiveness of this public service related to one of the most vulnerable society groups. Based on unique primary data from employees and clients of addictology centres and representatives of public administration, we will create a comprehensive list of outputs (Nmet, Hneleg, Vsouhrn, Nmap and O-expert studies) which will help to better set up the system in connection with addictive behaviour in regions of the Czech Republic. A key component of the project will also be the methodological interconnection of macroeconomic, behavioural and addictological approaches (rapid assessment analysis) in public administration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30312 - Substance abuse

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AN - Psychologie<br>FP - Ostatní lékařské obory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl dle zadání a je možné očekávat, že jeho výstupy přispějí ke zlepšení adiktologických služeb a k řešení problematických oblastí protidrogové politiky v ČR.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 706 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 663 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  940 tis. Kč