Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000033

Vývoj on-line platformy pro podporu profesního růstu studentů učitelství a učitelů geografie: diagnostický nástroj pro identifikaci pojetí výuky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000033 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of an online platform supporting pre-service and in-service geography teachers’ professional development: A diagnostic tool for identifying conceptions of geography teaching

 • Anotace anglicky

  The project aims to develop a diagnostic instrument based on a responsive website platform that will enable pre-service and in-service geography teachers to identify their conceptions of geography teaching and that subsequently will provide them with feedback and recommendations for improving their geography teaching. The instrument uses a validated typology of geography teaching. The instrument responds to the low and unsatisfying quality of geography education in Czechia, and to the low image of geography perceived by Czech pupils (CSI, 2019). The main outcomes of the project will be (a) the responsive website enabling online self-diagnosis of conceptions and providing recommendations for improvement, (b) a research report, c) a series of workshops aimed at geography teachers.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AM - Pedagogika a školství<br>AN - Psychologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 802 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 241 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  560 tis. Kč