Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000217

Aplikovaný výzkum pro inovaci sociální práce zapojující koncept spirituální citlivosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000217 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Aplied research for social work innovation implementing the concept of spiritual sensitivity

 • Anotace anglicky

  The project objective is to examine the potencial of the spiritual sensitivity concept (SSC) in the Czech social workers´ practice. This aim is achieved by adaptation of an appropriate quantitative research technique, by analysing the actual form of incorporating SSC in the social worker´s practice of the applying guarant using mix methods research, by educating social workers in using SSC tools, by developing new methodology including proposals for systematic inclusion of SSC in the social work practice with clients and by evaluating the change in social workers spiritual sensitivity. Project draw on the knowledge base of social sciencies and humanities (postmodern changes in religious behaviour and increase in salience of spirituality in facing life´s adversities and social problems).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60303 - Theology

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AA - Filosofie a náboženství<br>AO - Sociologie, demografie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 541 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 034 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  535 tis. Kč