Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000543

Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000543 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Brain circulation as a pillar of a possible transformation of a structurally affected region

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to analyze the socio-psychological aspects that play a role in young people’s decision when choosing a place for their future lives. This analysis is based on an interdisciplinary approach. The created online application will enable the evaluation of push and pull factors (economic, social, geographical, etc.) including the intensity of motivation to live in a given place. Thus, it will be possible to predict the degree of probability of staying or leaving the region and identify areas that need a change. The results will be used for the creation of basic strategic documents to stabilize qualified people in the region and to establish a Welcome Office, which will aim to attract talented people and create favorable conditions for them.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50101 - Psychology (including human - machine relations)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AN - Psychologie<br>AO - Sociologie, demografie<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 517 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 829 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  707 tis. Kč