Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015

 • Veřejná soutěž

  Program bezpečnostního výzkumu 1 (SMV02010BV001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  MV-75143-7/OBV-2010

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Operative travel demand management in case of evacuations and extraordinary events on transport network.

 • Anotace anglicky

  Extraordinary events requiring transfer of citizens from affected area or that influence functionality of transport infrastructure lead to anomalies in transport networks caused by sudden increase of travel demand and significant changes of its characteristics. The aim of the project is design and implementation of operative tool for estimation and control of travel demand generated and influenced by extraordinary events. The project focuses on real behavior of citizens and interaction with ITS.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj

 • CEP - vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>30305 - Occupational health

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Jako hlavní výsledek projektu byl dosažen Software, spolu s dalšími výsledky projektu, které celkově odpovídají zaměření projektu. Výsledkem výzkumného projektu bylo vytvoření a ověření softwaru v praktic?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2010

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  16. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-MV0-VG-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 394 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 295 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč