Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo vnitra

 • Program

  Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

 • Veřejná soutěž

  Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)

 • Hlavní účastníci

  Státní oblastní archiv v Praze

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  VI20192022125

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Analysis of personal data processing in the archives

 • Anotace anglicky

  The project deals with the personal data in the archival documents within the Czech public archives in general force of the Czech Ministry of Interior, their protection, secure processing, using and possibilities of access of this archival documents in a changing legislative environment. Based on research of archival practice, legislative arrangements in our and foreign countries and analysis of archival fonds will be realized several results in methodology and legislation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle, stanovené v návrhu projektu, byly splněny. Hlavní výsledky projektu byly dosaženy. Všechny výsledky mají přímou vazbu k cílům projektu a vznikly během řešení projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 1. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MV0-VI-U

 • Datum dodání záznamu

  22. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 257 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 257 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč