All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Improving effectiveness of aircraft maintenance planning and execution

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  1.VS DOPRAVA 2020+ (STA02019CK010)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  CK01000204 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zvýšení efektivity plánování a provádění údržby dopravních letadel

 • Annotation in Czech

  Hlavní cíl projektu je zvýšení efektivity plánování a provádění údržby dopravních letadel a tím zvýšení konkurenceschopnosti a dostupnosti letecké dopravy. Dílčím cílem projektu je identifikace faktorů a závislostí, které určují vlastní průběh údržby dopravních letadel a zpřesnění odhadu průběhu revizí při údržbě a opravách letadel. Projekt si klade za cíl prozkoumat všechny vazby faktorů a vytvořit model znalosti - tzv. znalostní graf, který bude při výpočtu předpokládaného času realizace jednotlivých úkolů zohledňovat faktory a jejich vztahy a tím zpřesňovat výpočet průběhu revizí v rámci údržby. Projekt je v tomto ohledu zaměřen na využití současných možností v oblasti tvorby znalostních systémů a matematické prediktivní analýzy.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - secondary branch

  10102 - Applied mathematics

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JD - Use of computers, robotics and its application

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2020

 • Realization period - end

  Feb 28, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-CK-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,678 thou. CZK

 • Public financial support

  7,486 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,080 thou. CZK